Crosby svěrky vertikální

Typ: IP 10

Crosby svěrka vertikální - IP 10 je vhodná na zdvihání, obracení (180°) a vertikální transport ocelových plechů a konstrukcí. Tato zdvihací svěrka se dá zablokovat v otevřené i uzavřené poloze. Tím je zaručena bezpečná manipulace. Zdvihací svěrky od nosnosti 12 t jsou vybavené na zjednodušené nasazení v horizontální poloze dvěma specielními nosnými závěsy. Svěrkou může být transportován resp. zvedán pouze jeden plech. Zvedání několika plechů najednou je zakázáno. Svěrka je vhodná pro zvedání oceli, jejiž povrchová tvrdost dosahuje až 37 Rc (345 HB), při teplotách od -40°C do +100°C.