No-Cut

NO-CUT

Pod značkou „NoCut®" je uveden na trh nově vyvinutý ochranný návlek, který se vyznačuje obzvlášť vysokou odolností proti proříznutí a odolností proti oděru. Ochranný návlek je utkán z vysoce krystalického a vysoce dlouženého polyetylenového vlákna, které je známé pod označením HMPE (Vysoce molekulární polyetylen) -nebo také UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene). Proto se NoCut® ◂▸výborně hodí k ochraně textilních vázacích prostředků, jako popruhů s oky tak i nekonečných smyček, které chrání zejména před ostrými hranami při zvedání břemen.

Pro vývoj NoCut® bylo zkonstruováno a vyrobeno speciální zkušební zařízení, se kterým lze velice přesně zjistit skutečnou odolnost ochranného návleku proti proříznutí, přičemž řezný účinek je testován při jmenovité nosnosti. Ochranný účinek NoCut® byl zjišťován na různě ostrých hranách, přičemž byly získány definované poznatky, které dají odpověď na všechny otázky týkající se používání návleku.

Tkaný ochranný návlek NoCut® z vysoce výkonných vláken HMPE je při ohybu měkký a flexibilní. Vysoká poddajnost a hmotnost, která je ve srovnání s běžnými výrobky na ochranu proti proříznutí nižší, usnadňují manipulaci v mnoha případech použití a přinášejí časovou úsporu při zavěšování břemen. Tkaný návlek z materiálu HMPE chrání vázací prostředek před ostrou hranou i při řezavém relativním pohybu, k němuž může dojít při zvedání břemena. U poloměrů hran větších než 1 mm jsou takové relativní pohyby v rozsahu 2 až 3 centimetrů mezi břemenem a návlekem k ochraně hran přípustné, pokud nepřekračují o několik centimetrů běžné sedání při zvedání břemena.

Když je zvedání (ve spolupráci s aplikačními techniky firmy SpanSet) připraveno tak, že se ochranný návlek a břemeno při konečném zvedání navzájem proti sobě neposouvají, je odolnost proti proříznutí zajištěna dokonce i při poloměrech menších než 1 mm.

Kromě použitého materiálu záleží také na zvláštní konstrukci tkaniny, která svou jedinečnou žebrovou strukturou dále zlepšuje již tak vysokou odolnost proti proříznutí. Žebrová konstrukce na vnitřní straně navíc podporuje kompenzační klouzavý pohyb vázacího prostředku v návleku. Důležitý bezpečnostní aspekt: Konstrukce tkaniny, která je na obou vnějších stranách návleku stejná, zajišťuje bezchybné nasazení ochranného návleku, tzn. že návlek je oboustranný.

Ochranné návleky NoCut®se dají navléknout na vázací prostředek jednoduše a bez použití speciálního nářadí. Univerzální tvar přitom dovoluje použít stejné ochranné návleky u popruhů s oky i u nekonečných smyček. U nekonečných smyček je možné navléknout jeden společný ochranný návlek přes oba prameny smyčky nebo může být každý jednotlivý pramen chráněn zvlášť - příslušné požadavky zákazníka je možno zohlednit přímo při výrobě vázacího prosředku.

Návlek NoCut sleeve je dodáván jako hotový přířez se začištěnými a ustřiženými okraji. Standartně je dodáván od délky 500m a dále v intervalech po 250mm / tzn. 750, 1000, 1250mm atd. a vnitřní šířkách od 45mm do 315mm.

K dodání návleku jako hotového přířezu patří zakončení provedené z transparentních bílých, elastických plastových manžet. Každý výrobek typu NoCut®je dodáván s návodem k použití připevněným na výrobku. Na objednávku lze zhotovit i zvláštní provedení.

Kromě ochranných návleků sortiment doplňují ještě ochranné desky s možností upevnění, které nesou označení NoCut® Pad. Tyto ochranné desky NoCut® Pad jsou také určeny k ochraně textilních vázacích prostředků před ostrými hranami při zvedání břemen a slouží k upevnění na vázací prostředky, u kterých může dojít  k jednostrannému proříznutí.