Crosby svěrka STARTEC

Typ: IP STARTEC 10

Známou oblíbenou Crosby svěrku "STARTEC" určenou pro překlápění břemen vyvinula firma Busschers v Haaksbergenu (Holandsko). Toto jedinečné řešení při zvedání břemen bylo navíc v mnoha zemích patentováno.

Crosby svěrka - IP STARTEC 10 je speciálně vyvinutý prvek pro zvedání ve vertikální poloze: kontrolované překlápění (viz zobrazení), přepravu a stohování ocelových "H" a "I" profilů. Přechod od vertikálního zvedání k naklonění, respektive naopak lze provádět bez problémů tak, že se odpovídajícím způsobem přeloží řetězová kladka, čímž se přemístí těžiště.