ROZVÍRACÍ KlEŠTĚ NA CYLINDRICKÉ PLOCHY RUČNÍ TROJRAMENNÉ

417M02-r

Typ: NRC3R Q/d

Rozvírací Kleště na cylindrické plochy ruční trojramenné NRC3R Q/d jsou určeny pro závěsnou manipulaci s břemeny např. obrobky nebo stavebními prvky, které mají pro uchopení díru o průměru je d mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Při manipulaci je osa díry orientována svisle, přičemž břemeno se uchopuje čelistmi, které jsou opatřeny polyuretanovým obložením. Přepravní uspořádání je zajištěno západkou v poloze, do níž se mechanizmus dostane ručním zvedáním ovládací objímky. Podmínkou pro bezpečné uchopení je suchý, nemastný a čistý uchopovaný povrch. Tyto Kleště jsou vždy provedeny pouze pro jeden průměr díry s odchylkou max. +/- 3 mm, přičemž od typu NRCR se tento typ liší jen počtem ramen, resp. čelistí, přičemž tento trojramenný typ lze použít pro průměry děr nad 150 mm.

Kod Q
[kg]
d
[mm]

W

[mm]

Y

[mm]

H

[mm]

G

[kg]

Typ

[NRC3R]

417M02.01 250 450 60 12 580 12 250/450

417M02-g.jpg